Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

За нас

94 Средно училище Димитър Страшимиров,

София осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания 

и стандартите на Европейския съюз.

Училището се намира в кв. Христо Ботев и отваря врати, за да посрещне своите възпитаници 

в първопостроената сграда през 1938 година.

Поради увеличения брой на децата в образователна възраст, се налага сградата да бъде разширена.

Първоначално учебното заведение носи името на българския публицист Георги Кирков.

През 1989 г. учебното заведение е със статут на СПТУ с две основни професии- Оператор в шевното производство и Монтьор и 

водач на МПС.

От 2004 г. училището сменя статута си на СОУ Димитър Страшимиров и е единственото средно учебно заведение 

с професионални паралелки. В учебната програма са включени занимания по интереси, които обхващат дейността на 

различни кръжоци и клубове,спорт,компютри и музика.

Нашата цел е да предоставим добро образование и да дадем пълноценна професионална квалификация на нашите възпитаници.

Висококвалифицираният персонал обучава повече от 800 ученика.

94 СУ Димитър Страшимиров разполага с добра материална база и сграден фонд, които се обновяват и модернизират, чрез участие в проекти и средства от общината и УН.

Наличен е просторен физкултурен салон и спортна площадка. Осигурено е постоянно видеонаблюдение на коридорите и класните стаи, целодневни охрана и СОТ. Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. 

Учениците усвояват както теоритични така и практически умения и знания, любов към четенето и чуждестранните езици, усвояване на граматичните правила в езика, възможности за писмини и устни изяви. 

Днес усилията за развитие на учебното заведение са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес. 

Педагогическия колектив е съставен от висококвалифицирани и опитни преподаватели, които полагат усилия да изградят насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и развитието на индивидуалната личност. 

През всички тези години 94 СУ Димитър Страшимиров е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си. Учителският колектив се гордее с немалкото от тях, продължили образованието си във ВУЗ.

Директор на учебното заведение е

г-жа Латинка Ковачева