Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Материална база

94 СУ Димитър Страшимиров разполага с много добре оборудвани кабинети, които са свързани с Интернет и имат поставени Мултимедии.

Училището разполага с голям физкултурен салон ,фитнес зала със спортни съоражения  и голям двор, който позволява да се сформират представителни отбори на училището по различни спотни дисциплини, извънкласни спортни занимания на учениците и учителите, работа на учителите по ФВС в името на здравната култура на децата.

Училището разполага с компютърни кабинети, които имат неограничен достъп до Интернет, чрез които се реализират часовете по информатика и информационни технологии предвидени в учебния план на училището, в 94 СУ разполагаме и работиме с най-новите версии на всички операционни системи и офис пакети на Microsoft; възпитаниците на 94 СУ разполагат с неограничен достъп до Интернет, което им позволява да търсят допълнителна информация свързана с учебната дейност и учебният план на училището.

94 СУ разполага с лекарски кабинет, логопедичен кабинет и училищен психолог, които се грижат за децата на училището да бъдат здрави, спокойни, което гарантира спокойствието на родителите.