Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

История

Училището се намира в кв. Христо Ботев и отваря врати, за да посрещне своите възпитаници в първопостроената сграда през 1938 година. Поради увеличения брой на децата в образователна възраст, се налага сградата да бъде разширена. 

Първоначално учебното заведение носи името на българския публицист Георги Кирков.

Образователните програми на училището са с професионална насоченост - металообработване, дървообработване, готварство и шивачество.

През 1989 година учебното заведение е със статут на СПТУ с две основни професии- Оператор в шевното производство и Монтьор 

и водач на МПС.

От 2004 година училището сменя статута си на СОУ Димитър Страшимиров и е единственото средно учебно заведение с професионални паралелки.

В учебната  програма са включени занимания по интереси, които обхващат дейността на различни кръжоци и клубове, спорт, компютри и музика.