Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Екип

Директор на учебното заведение

г-жа Латинка Ковачева

 

Заместник-директор учебна дейност

Росица Стефанова

Мариана Чачева

Надежда Пеева

 

 Заместник-директор административно-стопанска дейност

Димитър Цветанов

 

Завеждащ административна служба

Владислава Убина

 

Педагогически  съветник

Марианна Иванова

 

Домакин

Христо Петров