Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021-2030г.

Прикачени документи

План програма БДП - 2023/2024
План програма БДП на МОН - 2023/2024
Стратегия за развитие на 94 СУ "Димитър Страшимиров", София
Механизъм за обхващане и прибиране на децата в училище - Учебна 2022-2023 година.pdf
План-програма за работа на екипа за ОЗ в ОС
Етичен кодекс
План-програма БДП - 2022-2023.pdf
Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика в 94СУ.pdf
План за противодействие на насилието и тормоза в 94 СУ.pdf
Мехънизъм за противодействие на училищния тормоз при 94 СУ.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.pdf
План за действие при подготвен или извършен терористичен акт.pdf
Програма за превенция на ранното напускане на училище.pdf
План за противодействие на насилието и тормоза в 94 СУ 2022-2023.pdf
Механизъм за управление и решаване на конфликт на интереси.pdf
Правилник за устройство и дейността на 94 СУ 2022-2023год..pdf
Strategicheska-ramka_ObrObuUchene_110321.pdf
тормоз и насилие 94СУ.docx
план УКС 94 СУ 2019_2020.doc
План противодействие 2019_2020_94СУ.doc
Механизъм_Тормоз_2019_2020 94СУ.docx