Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

BG05M2OP001-3.020-0002

Прикачени документи

Проект BG05M2ОP001-3.020-0002 „Ограмотяването – мост към приобщаващо социално включване“ процедура BG05M2ОP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ ОПНОИР 2014-2020 г.
Improvement of digital and peer mentoring support skills of marginalised students to prevent their drop-out from school.jpg
Развиване и валидиране на финансова грамотност сред учащи с увреждания и такива в неравностойно положение за подготовка за пазара на труда EU.pdf
Развиване и валидиране на финансова грамотност сред учащи с увреждания и такива в неравностойно положение за подготовка за пазара на труда BG.pdf
Онлайн обучение по финансова грамотност за младежи в неравностойно положение ЕU.pdf
Онлайн обучение по финансова грамотност за младежи в неравностойно положение BG.pdf
Emplo game EU.jpg
Emplo game BG.jpg
Превенция на Бърнаут синдром при учители чрез програма и онлайн инструмент.jpg
Prevention programme via digital tool of Burnout syndrome among teachers.jpg
Proekti_Erazam_2023 _sait__10_05_23 docx.docx
Europass – Teacher Academy Дигитална класна стая от 14 до 21юни 2023год..pptx
Europass – Teacher Academy Управление на конфликти – участват представители на 6 държави Барселона от 19 до 26 ноември 2022год..pptx
Обучение в Рим 20-27 юни 3.pptx
Рим-Еразъм.doc
ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-ИНФОРМАЦИЯ.pdf
Програма Еразъм+.pdf
Проекти-94 СУ-2021-22.pdf
Интерактивен дисплей-Образование за утрешния ден.pdf
Проекти-94 СУ-2020-21.pdf