Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Осми клас

  

94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

,,ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ

                                                                                                                                         основано 18.Х.1936г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

София -1517, кв. ,,Христо Ботев” ул.511, № 22

тел./факс 02/945 03 44, e-mail: sofia_94su@abv.bg, http://94-sou.com

                                                            

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ

ПО ПРОФИЛИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

 

Профил Предприемачески – свободни 5 места


„Производство на облекло от текстил“ – свободни – 6 места


„Логистика на товари и услуги“ – свободни – 2 места


Подаване на документи за участие в

пето класиране - 23 и 24 август 2023год.

в сградата на училището.


Записване след пето класиране - 1 и 4 септември 2023 год.

в сградата на училището.