Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

прием 11 клас

94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

,,ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ

                                                                                                                                                      основано 18.Х.1936г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

София -1517, кв. ,,Христо Ботев” ул.511, № 22

тел./факс 02/945 03 44, e-mail: sofia_94su@abv.bg, http://94-sou.com

 

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД

 

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ  В

 

XI клас, специалност „Производство на облекло от текстил“

 

 

 

26 броя