Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Подготвителна група

 

 

ПРИЕМ НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА 2024/2025 ГОДИНА

Приемът в подготвителната група става през Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/. Регистрирането и кандидатстването ще се извършват по електронен път на адрес : www.kg.sofia.bg.

През учебната 2024/2025 година 94 СУ “Димитър Страшимиров“ ще приема деца в:

  • 3 /три/ подготвителни групи /6 – годишни/;
  • 1 /една/ подготвителна група /5- годишни/;
  • Обучението е полудневно.

Обучението на децата в подготвителните групи /полудневна организация/ по различните образователни направления, съгласно държавните образователни стандарти е обвързано с възпитанието и социализацията в училищна среда.

Обявяване на свободните места за прием в ПГ за деца, родени 2018 и 2019 г. през м.септември 2024 г. и актуализиране на профили и кандидатури за първото класиране с прием от м. септември  – 8 април 2024 г.

Първото класиране с прием от месец септември за учебната 2024/2025 г. ще бъде публикувано на 10.05.2024 г. в ИСОДЗ.

Важно уточнение! Децата, приети и записани в подготвителна група в 94. СУ "Димитър Страшимиров" за учебната 2024/2025 г. започват да посещават учебни занятия на 15.09.2024 г. До 14.09.2024 г. те имат право да ползват услугите на детската градина, в която са били записани до този момент.