Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Осми клас

  

94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

,,ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ

                                                                                                                                         основано 18.Х.1936г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

София -1517, кв. ,,Христо Ботев” ул.511, № 22

тел./факс 02/945 03 44, e-mail: sofia_94su@abv.bg, http://94-sou.com

 

                                                                             

                                                                           

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

ПО ПРОФИЛИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

  

Профил Предприемачески – свободни 6 места

 

„Производство на облекло от текстил“ – свободни – 4 места

 

„Логистика на товари и услуги“ – свободни – 4 места

 

КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

 

09 септември 2022год.

 

Необходими документи:

 

1. Заявление по образец -попълва се в училещето от родител;

2. Оригинал на Свидетелство за завършено основно образование;

3. Медицинско свидетелство, ако паралелката е професионална.

 

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ

ПО ПРОФИЛИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

  

Профил Предприемачески – свободни 6 места

 

„Производство на облекло от текстил“ – свободни – 4 места

 

„Логистика на товари и услуги“ – свободни – 4 места

 

 

Списък на класирани и записани

след първи и втори етап в 8клас за учебната 2022/2023год 

 

Вх.  №   Код Паралелка Статус Бал
750799   2525 Предприемачески Записан 141
750861   2525 Предприемачески Записан 127
750801   2525 Предприемачески Записан 124
750811   2525 Предприемачески Записан 124
750866   2525 Предприемачески Записан 92
750826   2525 Предприемачески Записан 90
750833   2525 Предприемачески Записан 83
750851   2525 Предприемачески Записан 80
750825   2525 Предприемачески Записан 80
750869   2525 Предприемачески Записан 77
750809   2525 Предприемачески Записан 75
750805   2525 Предприемачески Записан 71
750846   2525 Предприемачески Записан 68
750864   2525 Предприемачески Записан 59
750803   2525 Предприемачески Записан 46
750853   2525 Предприемачески Записан 30
750819   2525 Предприемачески Записан 30
750802   2525 Предприемачески Записан 30
750821   2525 Предприемачески Записан 30
750844   2525 Предприемачески Записан 30
750873   2535 Производство на облекло от текстил Записан 152
750798   2535 Производство на облекло от текстил Записан 144
750847   2535 Производство на облекло от текстил Записан 137
750807   2535 Производство на облекло от текстил Записан 117
750831   2535 Производство на облекло от текстил Записан 116
750839   2535 Производство на облекло от текстил Записан 109
750842   2535 Производство на облекло от текстил Записан 105
750804   2535 Производство на облекло от текстил Записан 105
750841   2535 Производство на облекло от текстил Записан 101
750827   2535 Производство на облекло от текстил Записан 89
750840   2535 Производство на облекло от текстил Записан 88
750836   2535 Производство на облекло от текстил Записан 85
750870   2535 Производство на облекло от текстил Записан 81
750828   2535 Производство на облекло от текстил Записан 68
750075   2535 Производство на облекло от текстил Записан 67
750808   2535 Производство на облекло от текстил Записан 60
750820   2535 Производство на облекло от текстил Записан 54
750867   2535 Производство на облекло от текстил Записан 46
750863   2535 Производство на облекло от текстил Записан 38
750872   2535 Производство на облекло от текстил Записан 30
750855   2535 Производство на облекло от текстил Записан 30
750832   2535 Производство на облекло от текстил Записан 30
750823   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 245
750028   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 215
750871   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 208
750834   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 203
750099   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 152
750854   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 151
750837   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 144
750816   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 142
750848   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 137
750810   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 132
751085   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 129
750868   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 114
750623   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 103
750071   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 97
750857   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 91
750850   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 89
750822   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 81
750813   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 78
750812   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 77
750849   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 51
750843   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 46
750818   2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ Записан 46

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ПО ПРОФИЛИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

  

Профил Предприемачески – свободни 6 места

 

„Производство на облекло от текстил“ – свободни – 4 места

 

„Логистика на товари и услуги“ – свободни – 4 места

 

 

Списък на класираните на Първи етап за 8 клас 2022/2023год.

 

Вх.  № Желание Код Паралелка Бал
752751 6 2525 Предприемачески 289
750799 1 2525 Предприемачески 141
750861 1 2525 Предприемачески 127
750801 1 2525 Предприемачески 124
750811 1 2525 Предприемачески 124
750866 1 2525 Предприемачески 92
750826 1 2525 Предприемачески 90
750833 1 2525 Предприемачески 83
750851 1 2525 Предприемачески 80
750825 1 2525 Предприемачески 80
750869 1 2525 Предприемачески 77
750809 1 2525 Предприемачески 75
750805 1 2525 Предприемачески 71
750846 1 2525 Предприемачески 68
750864 1 2525 Предприемачески 59
750803 1 2525 Предприемачески 46
750802 1 2525 Предприемачески 30
750853 1 2525 Предприемачески 30
750844 1 2525 Предприемачески 30
750821 1 2525 Предприемачески 30
750819 1 2525 Предприемачески 30
750873 1 2535 Производство на облекло от текстил 152
750798 1 2535 Производство на облекло от текстил 144
750847 1 2535 Производство на облекло от текстил 137
750807 1 2535 Производство на облекло от текстил 117
750831 1 2535 Производство на облекло от текстил 116
750839 1 2535 Производство на облекло от текстил 109
750804 1 2535 Производство на облекло от текстил 105
750842 1 2535 Производство на облекло от текстил 105
750841 1 2535 Производство на облекло от текстил 101
750827 1 2535 Производство на облекло от текстил 89
750840 1 2535 Производство на облекло от текстил 88
750836 1 2535 Производство на облекло от текстил 85
750870 1 2535 Производство на облекло от текстил 81
750828 1 2535 Производство на облекло от текстил 68
750075 1 2535 Производство на облекло от текстил 67
720217 8 2535 Производство на облекло от текстил 65
750808 1 2535 Производство на облекло от текстил 60
750820 1 2535 Производство на облекло от текстил 54
750867 1 2535 Производство на облекло от текстил 46
750863 1 2535 Производство на облекло от текстил 38
750872 1 2535 Производство на облекло от текстил 30
750832 1 2535 Производство на облекло от текстил 30
750855 1 2535 Производство на облекло от текстил 30
750823 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 245
750028 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 215
750871 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 208
750834 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 203
750099 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 152
750854 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 151
750837 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 144
750816 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 142
750848 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 137
750810 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 132
751085 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 129
750868 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 114
750623 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 103
750071 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 97
750857 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 91
750850 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 89
750822 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 81
750813 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 78
750812 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 77
750849 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 51
750843 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 46
750818 1 2539 Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ 46

 

 

 

Запазили добрите традиции, устремени към бъдещето, ние Ви очакваме, скъпи седмокласници.

С трепет и вълнение да поемем заедно с вас към едно по-добро, по- одухотворено и съвременно

образование, което ще ви даде успешно начало и реализация като граждани на нашата страна.


За учебната 2022 / 2023 година в 94 СУ „Димитър Страшимиров“ са планирани четири паралелки:


За инициативните, търсещи своето собствено място в света на бизнеса – профил „Предприемачески“

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

1. УДВОЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И