Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Подготвителна група

 

 

ПРИЕМ НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА 2023/2024 ГОДИНА

Приемът в подготвителната група става през Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/. Регистрирането и кандидатстването ще се извършват по електронен път

на адрес: https://kg.sofia.bg

През учебната 2023/2024 година 94 СУ “Димитър Страшимиров“ ще приема деца в:

3 /три/ подготвителни групи /6 – годишни/;

1 /една/ подготвителна група /5- годишни/;

Обучението е полудневно.

Обучението на децата в подготвителните групи /полудневна организация/ по различните образователни направления, съгласно държавните образователни стандарти е обвързано с възпитанието и социализацията в училищна среда.

В периода от 27 март до 12.00 часа на 11 май родителите имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.

Първото класиране с прием от месец септември за учебната 2023/2024 г. ще бъде публикувано на 12.05.2023 г.