Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Първи клас


 • Прием в първи клас 2023-2024

   

  Уважаеми родители на бъдещи първокласници,


  За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.


  С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.


  На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

  От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

   

  Кандидатстването за първи клас се извършва онлайн на адрес: https://kg.sofia.bg

  На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

  Записването на приетите на първо класиране ученици в първи клас в 94. СУ за учебната 2023-2024 г. е от 06.06.2023 г. до 15.06.2023 г. вкл. всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч. с изключение на 13.06. и 16.06. поради провеждане на национални външни оценявания.


  Записването на приетите на второ класиране е от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г. от 09:00 до 16:00ч.


  Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община включва процесите по:
  – регистриране;
  – кандидатстване;
  – класиране;
  – записване на учениците в общинските училища

   

   

  План-прием за първи клас: 

  94 СУ "Димитър Страшимиров" обявява прием в I клас на 3паралелки х 22 ученици- общо 66 ученици с разширена подготовка по български език и литература (1 час), математика (1 час) и изобразително изкуство (1 час).

   

   

  КОНСУЛТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЕМА

  ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 09:00 ДО 15:00 ч.