Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина

Осми клас

  

94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

,,ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ

                                                                                                                                         основано 18.Х.1936г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

София -1517, кв. ,,Христо Ботев” ул.511, № 22

тел./факс 02/945 03 44, e-mail: sofia_94su@abv.bg, http://94-sou.com

 

Запазили добрите традиции, устремени към бъдещето, ние Ви очакваме, скъпи седмокласници.

С трепет и вълнение да поемем заедно с вас към едно по-добро, по- одухотворено и съвременно

образование, което ще ви даде успешно начало и реализация като граждани на нашата страна.


За учебната 2022 / 2023 година в 94 СУ „Димитър Страшимиров“ са планирани четири паралелки:


За инициативните, търсещи своето собствено място в света на бизнеса – профил „Предприемачески“

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

1. УДВОЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТАРАТУРА и МАТЕМАТИКА;

2. Оценките по Български език и литература, География и Икономика от свидетелството за завършено основно образование;


За тези, които се вълнуват от съвременната мода – специалност Производство на облекло от текстил“

 БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

1. УДВОЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТАРАТУРА и МАТЕМАТИКА;

2. Оценките по Български език и литература и Изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование;

 

За динамичните, пътуващите, вечно търсещите преживявания,

 две паралелки –„Логистика на товари и услуги“, специалност „Куриер“

1. Специалност "Куриер" с първи чужд език – Английски език;

2. Специалнос "Куриер" с първи чужд език –Руски език.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

1. УДВОЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТАРАТУРА и МАТЕМАТИКА;

2. Оценките по Български език и литература и География и Икономика от свидетелството за завършено основно образование