Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Подготвителна група

 

 

 ПРИЕМ НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА 2022/2023 ГОДИНА

Приемът в подготвителната група става през Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/. Регистрирането и кандидатстването ще се извършват по електронен път на адрес : www.kg.sofia.bg.

През учебната 2022/2023 година 94 СУ “Димитър Страшимиров“ ще приема деца в:

3 /три/ подготвителни групи /6 – годишни/;
1 /една/ подготвителна група /5- годишни/;
Обучението е полудневно.
Обучението на децата в подготвителните групи /полудневна организация/ по различните образователни направления, съгласно държавните образователни стандарти е обвързано с възпитанието и социализацията в училищна среда.

Първото класиране с прием от месец септември за учебната 2022/2023 г. ще бъде публикувано на 12.05.2022 г. в ИСОДЗ.

Важно уточнение! Децата, приети и записани в подготвителна група в 94. СУ "Димитър Страшимиров" за учебната 2022/2023 г. започват да посещават учебни занятия на 15.09.2022 г. До 14.09.2022 г. те имат право да ползват услугите на детската градина, в която са били записани до този момент.