Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Първи клас

Уважаеми родители,

94 СУ "Димитър Страшимиров" обявява прием в I клас

на 4 паралелки  х 22 ученици общо 88 ученици 

 с разширена подготовка по български език и литература (1 час),

 математика (1 час) и изобразително изкуство (1 час).

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

     За кандидатстване:

     Регистрирането и кандидатстването за прием в първи клас за учебната 2022/2023 година се извършват по електронен път в ИСОДЗ, ПГУ и I клас. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас на адрес: https://kg.sofia.bg/ , както и с документите: