Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина

Осми клас

 

 

 

94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

,,ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ

                                                                                                                                                      основано 18.Х.1936г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

София -1517, кв. ,,Христо Ботев” ул.511, № 22

тел./факс 02/945 03 44, e-mail: sofia_94su@abv.bg, http://94-sou.com

 

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ПО ПРОФИЛИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

 

 

 

 

  1. Профил Предприемачески – свободни 4 места

 

  1. „Производство на облекло от текстил“ – свободни – 6 места

 

 

  1. „Логистика на товари и услуги“ – свободни – 23 места