Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина

Първи клас

Уважаеми родители,


Записването на приетите деца в първи клас на второ класиране ще става в канцеларията

 на училището /СТАЯ 222/

 


Работното време на комисията за прием в първи клас е от 8:00 до 17:00 ч.


Необходими документи:


Удостоверение за завършена подготвителна група


Оригинал и копие на акта за раждане


Заявление за записване