Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Връчване на дипломите на 12 клас

Днес 21/06/2021 абитуриентите на 94 СУ Димитър Страшимиров 

получиха дипломите  си за завършено средно образование.

Желаем им Успех и на Добър час.

 

 

В този специален ден за всички нас отново получихме подкрепа от кмета на район Слатина Г-н Георги Илиев 

за, което сме му благодарни и признателни.

 

 

 

Заедно с кмета на район Слатина днес Директора на 94 СУ Димитър Страшимиров Г-жа Латинка Ковачева 

подкрепи и уважи завършилите вече средно образование възпитаници.