Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

"Училищен плод " и "Училищно мляко"

Избор на доставчик по "Училищен плод " и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020 и 2020/2021

Прикачени документи

Заповед
Обява