Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Проект "София избира децата"

„София избира децата" е проект за промяна на училищните тоалетни на територията на столицата.

Ремонтни дейности на санитарните възли в училището са правени преди повече от 15 години.

Целта на проекта е реновиране на училищните тоалетни в 94.СУ и превръщането им в модерни и функционални санитарни помещения.

Участвайки в проекта „София избира децата“ ремонтирахме част от  тоалетните в училище.