Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Прием 2019/2020г. Първи клас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 11.09.2019г. /сряда/ от 17,00 часа в малката сграда на 94 СУ ”Димитър Страшимиров” ще се проведе РОДИТЕЛСКА СРЕЩА с родителите на децата от подготвителните групи  и родителите на бъдещите първокласници за учебната 2019/2020 година.

Очакваме ви!