Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта"

94 СУ "Димитър Страшимиров" сформира по Национална програма " Заедно в изкуствата и спорта"

две вокални групи за изпълнение на обработен и автентичен фолклор

във възрастови граници:

Ученици от I-ви до IV-ти клас;

Ученици от V-ти до VII-ми клас