Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Covid 19

Уважаеми родители и ученици,

Информираме ви, чe eкипът на училището прави всичко възможно за осигуряване на препоръчаните от здравните органи профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване и ограничаване разпространението на заболявания, предизвикани от Коронавирус 2019 – nCoV.

Апелираме към всички родители и ученици да спазват предписаните от здравните власти противоепидемични мерки и да проявяват необходимата отговорност и грижа към здравето на децата си, на съучениците им, на техните учители и на всички останали хора.

В случаите, когато ученик е останал в къщи поради наложена карантина, съгласно указания на СРЗИ, ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу представена медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и присъствието му в училище е допустимо.