Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Анкета за родителите

Във връзка с необходимостта от усъвършенстване на процеса на обучение в електронна среда и получаване на обратна връзка от родителите на учениците в град София, следва в най-кратки срокове да създадете организация за доброволно попълване на приложената анонимна анкета от родителите на учениците от Вашето училище. Формулярът ще е активен до 17:30 часа на 09.04.2020 г. (четвъртък).
Моля линкът на анкетата да бъде разпространен чрез електронните дневници, а там където няма такива, чрез алтернативни електронни канали, с цел попълването му от родители на ученици от Вашето училище.

Приложение: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI4frN05ElD_AQxn6lkvIRsj3my-GPrzQ-iIIB4EwGer45Pg/viewform

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД