Facebook

94 СУ "Димитър Страшимиров"

Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

 

Уведомление

 

Ръководството на 94 СУ "Димитър Страшимиров"гр.София,

 

уведомява учениците си от Самостоятелна форма на обучение,

 

че Поправителната сесия стартира на 01 март 2023год.

 

Информация в сградата на училището.

Актуални новини