Facebook

94 СУ "Димитър Страшимиров"

Средно училище в град София, район Слатина

Задължителен държавен изпит за придобиване

на професионална квалификация

За лица, придобили право да положат държавните изпити

по теория и практика на специалността преди учебната 2021-2022г.

 

СЕСИЯ

Срок за подаване на заявленията

Вид на изпита

ТЕОРИЯ

ПРАКТИКА

Януари

До 21.12.2021г.

21.01.2022г.

24,25,26.01.2022г.

 

За лица, придобили право да положат  държавните изпити

по теория и практика на специалността преди и през учебната 2021-2022г.

 

СЕСИЯ

Срок за подаване на заявленията

Вид на изпита

ТЕОРИЯ

ПРАКТИКА

Май-юни

От 03.02 -18.02.2022г.

20.05.2022г.

26, 27, 30 - 1-ва група

31 май, 01 и 02 юни –

2-ра група 2022 г.

Август-септември

27.06-08.07.2022г.

26.08.2022г.

01,02 и 05  

септември 2022г.

           

Актуални новини