94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина

Първи клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

За нас е чест, че се интересувате от приема в 1. клас във 94. СУ за учебната 2021/2022 учебна година!

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

ПРИЕМЪТ ЗА ПЪРВИ КЛАС В 94. СУ СТАВА ОНЛАЙН ОТ МАРТ 2021 г.

 

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на първокласниците с нея се определя редът и условията за тяхното централизирано е-класиране, критериите за прием остават непроменени, като водещ е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на ученика.

 Родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, ще могат да получат помощ от технически лица в училище при попълване на кандидатурите им.

Отпада необходимостта от следните оригинални документи, които ще бъдат осигурени служебно по електронен път:

  1. Заявление за записване;
  2. Удостоверение за промени на постоянен или настоящ адрес на детето;
  3. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
  4. Удостоверение за настоящ адрес на детето;
  5. Решение ТЕЛК на детето;
  6. Удостоверение за завършена ПГУ.

Предстои системата да заработи с новия си дизайн и функционалности от 29 март  www.kg.sofia.bg/isodz/ .

Свободните места ще се обявят на 19.04.2021 г.

От 19.04.2021 г. до 28.05.2021 г. се извършва регистриране и кандидатстване за първи клас.