94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина

Подготвителна група

 

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

 

През учебната 2020/2021 година 94 СУ “Димитър Страшимиров“ ще приема деца в:

  • 3 /три/ подготвителни групи /6 – годишни/;
  • 1 /една/ подготвителна група /5- годишни/;
  • Обучението е полудневно.

Приемът в обявените подготвителни групи /5 и 6- годишни деца/ ще се осъществи по електронен път, чрез Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищатаИСОДЗ

Първото класиране с прием от месец септември 2020г. ще се извърши на 15.05.2020г. 

Обучението на децата в подготвителните групи /полудневна организация/ по различните образователни направления, съгласно държавните образователни стандарти е обвързано с възпитанието и социализацията в училищна среда.