94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина

Първи клас

  

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 18

 

От 25.06.2020 г. до 14.09.2020 г. вкл. – попълване на свободните места след трето класиране.

_________________________________________________________________________________________________________

Прием на ученици за първи клас 2020 / 2021 учебна година 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 18 

От 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч. се подават заявления за участие в трето класиране за приемане на ученици в 1. клас.

___________________________________________________________________________________________________________

ПРИЕТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че записване на учениците, приети на второ класиране ще се осъществява от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г.

вкл. до 17.00 ч. 

На 17.06.2020 г. ще се проведе Национално външно оценяване   за VII клас, поради което записването на класираните на второ класиране първокласници ще се извършва след 14 часа.

______________________________________________________________________________________________ 

Подаване на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас

 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

Незаетите места за второ класиране - 28 броя

______________________________________________________________________________________________________________

Прием на ученици в първи клас за 2020/2021 учебна година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо от Столична община с вх. № РУО 1-10144/08.05.2020 г., Ви уведомяваме, че от 14 май заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в училището от 9.30 до 15.30 часа.

________________________________________________________________________________________________

ПРИЕМ

 ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

 За учебната 2020/2021 г.  94 СУ“Димитър Страшимиров“ предлага

 3 паралелки по 22 ученика  и 3 групи ЦДО.

Уважаеми родители,

Моля да се запознаете с графика за дейностите за I клас за учебната 2020/2021 и прилежащите райони за училищата, които са утвърдени от кмета на Столична община.

Заявления за прием в I клас се приемат от 21.04 2020 г. до 21.05.2020 г.

Заявленията могат да бъдат подавани и по електронен път.

Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща(sofia_94su@abv.bg), ще бъде въведено във входящия дневник на училището.

Приемът на учениците ще се извършва съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.